Testimonial

ผลตอบรับจากลูกค้าของเรา

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้

ภาพบรรยากาศที่เอาจริงเอาจังในการทำ Workshop ของผู้ช่วยผู้จัดการสาขาของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในหลักสูตร “เทคการบริการที่สร้างยอดขายและความประทับใจให้แก่ลูกค้า”

ภาพบรรยากาศการเรียนสนุกสนานของหลักสูตร “เทคนิคการบริการที่สร้างยอดขายและความประทับใจให้กับลูกค้า” ที่จัดให้กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รุ่นที่สอง

พนักงานในระดับผู้จัดการสาขาของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่มีขีดความสามารถโดดเด่นในด้านการบริหารงานขายนั้นถูกคัดเลือกขึ้นมาเพื่ออบรมในหลักสูตร “ก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพด้านการขาย” เพื่อจะได้นำทักษะความรู้ไปถ่ายทอดให้กับทีมงานของบริษัทในแต่ละสาขา

จากภาพพอจะบอกได้ถึงความรู้สึกของผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ว่ามีความสุขและสนุกเพียงไร ที่ได้อบรมในหลักสูตร “ขายอย่างไรให้ได้ยอด…เมื่อกำลังซื้อลูกค้ามีจำกัด”

พนักงานของตัวแทนจำหน่ายของบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ในเขตภาพตะวันออกได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาอบรมในหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้ตราสิงห์

อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ได้รับเกียรติจากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายยา ดีคอลเจน เพื่อไปบรรยายให้ความรู้ในหลักสูตร “การบริหารลูกค้ารายสำคัญ” (Key Account Management) ให้กับทีมงานขายของบริษัท

อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ธนาคารกสิกรไทย เพื่อไปบรรยายความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจโรงสี” ให้กับเจ้าของโรงสีต่างๆ ในภาคกลาง ถึง 2 รุ่น ได้ข่าวมาว่าทางเจ้าของโรงสีและผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทย นั้นประทับใจมากๆ กับความรู้ที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้

ทั้งเจ้าของโรงสีและอาจารย์ต่างมีความสุขที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ต้องขอของคุณ ธนาคารกสิกรไทย ที่ได้เป็นสปอนเซอร์ ในการจัดอบรมสัมมนาหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจโรงสี” ให้กับเจ้าของโรงสีนะครับ

“อบรมหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ”

ผลการอบรมในรุ่นแรกผ่านไปด้วยดีและประทับใจมากๆ จนกระทั่งบริษัทขอจัดอีกหลายรุ่น ให้แก่ พนังงานของ Honda Leasing

“อาจารย์ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหลักสูตรต่างๆ เช่น เทคนิคการสร้างความโดดเด่นให้กับตัวสินค้า, เทคนิคการสร้างอำนาจและความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง, เทคนิคการวิเคราะห์ตลาด ลูกค้าและคู่แข่งขัน และการส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ใน โครงการ World Smart SME ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ในเดือนพฤศจิกายน 2550

“อาจารย์ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร ก้าวสู่การเป็นวิทยากรด้านการขายมืออาชีพ ให้แก่ บริษัท อาคาเนย์ประกันภัย จำกัด เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการถ่ายทอดความรู้ด้านการขาย ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2552 โดยผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้เทคนิครวมถึงเคล็ดลับต่างๆ ในการเป็นวิทยากรมืออาชีพด้านการขาย จากอาจารย์ด้วยความสนุก”

“อาจารย์ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายใน หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอที่สร้างยอดขายและความประทับใจลูกค้า ให้แก่ บริษัท NETbay จำกัด” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 โดยบรรยากาศในการอบรมสัมมนาเป็นไปด้วยความสนุกและได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่

“อาจารย์ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายใน หลักสูตร CRM ให้แก่ บริษัท Bangkokglass Industry จำกัด ผลการอบรมสัมมนาเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้าอบรมสัมมนาเป็นอย่างยิ่ง”

“อาจารย์ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายใน หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอที่สร้างยอดขายและความประทับใจลูกค้า ให้แก่ บริษัท อุดมพานิช จำกัด” โดยผู้เข้าอบรมสัมมนานั้นได้ทราบถึงเทคนิคต่างๆ ในการเสนอขายรวมถึงการปิดการขายที่สร้างความประทับใจลูกค้า อย่างสนุกสนานและสามารถทราบถึงเทคนิคในการประยุกต์ใช้ความรู้อีกด้วย

ผลตอบรับส่วนหนึ่ง จากผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนำเสนอ เข้าใจง่าย ตรงกับงานจริงในทางปฏิบัติที่ศูนย์บริการที่มีปัญหามากๆ อย่างเต็มที่ และความรู้ที่ได้รับนำไปใช้งานจริงได้แน่นอน วิทยากร สอนเข้าใจง่าย ตรงกับงานที่ผมทำอยู่ทุกวัน อยากให้อาจารย์มาสอนเพิ่มเติมให้อีก

คุณชุมพล ปิ่มหย่า

หลักสูตรสอนให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานปัจจุบันได้จริง และสอนให้ได้เทคนิคการเข้าถึงลูกค้า ซึ่งบางตัวเราไม่สามารถทำได้เพราะคิดว่ายาก แต่หลักสูตรนี้ สอนให้ทำงานได้ง่ายขึ้น วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์จากเรื่องที่คิดว่ายาก ให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เข้าใจง่าย และจะนำไปประยุกต์ใช้กับงานปัจจุบันที่ทำ ประทับใจมากๆ

คุณสุวิมล สมวงศ์

เนื้อหาหลักสูตร ทำให้เราได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ และความรู้นี้ สามารถนำกลับมาใช้กับตัวเราเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ทักษะการต่อรองกับลูกค้า หาความต้องการของลูกค้า วิทยากรสอนให้เห็นภาพในความเป็นจริงและยกตัวอย่างใกล้ตัว สามารถทำให้เรานำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณกิจชัย รวมพล

การอบรมครั้งนี้ อาจารย์ประยุกต์ได้ดีมาก สามารถนำไปใช้ได้ดีมาก อยากอบรมอีก

อบรมครั้งต่อไป อยากให้เป็นอาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์อีก เยี่ยมมากๆ

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการนำเสนอสินค้าเพื่อสร้างยอดขายและความประทับใจ

บริษัทที่รับบริการของเรา

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) การวิเคราะห์ตลาดโทรคมนาคม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เทคนิคการเสนอขายและการโน้มน้าวใจลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท โคเน่ไทยลิฟท์ จำกัด (มหาชน) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
บริษัทไทยยิบซั่ม จำกัด เทคนิคการขายและการบริหารยอดขายให้ถึงเป้าหมาย
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เทคนิคการขายและการบริหารการขายให้ถึงเป้าหมาย
บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด Proactive Selling
บริษัท ทรู คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นักขายมืออาชีพ, การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริหารยอดขายอย่างไรให้ถึงเป้าหมาย, สร้างให้เป็นยอดนักขาย
บริษัท มิซูมิชิ กันยง วัฒนา จำกัด เทคนิคการขาย, การตลาดยุคใหม่
บรษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด เทคนิคการขาย
บริษัท ฮอนด้า ลิสสิ่ง จำกัด การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) การเจรจาต่อรอง
บริษัท เวอร์จินเรดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด นักขายมืออาชีพ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็ดเซ็ส คอมมุนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด เทคนิคการขายและการโน้มน้าวใจลูกค้า
บริษัท เอเชียประกันภัย จำกัด เทคนิคการเสนอขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) Key Account Management
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้า, การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด นักขายมืออาชีพ
บริษัท บางกอกกลาส จำกัด CRM
บริษัท เลนโซ่วิล จำกัด สร้างให้เป็นนักขายมืออาชีพ
บริษัท ทาทาสตีล จำกัด เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้า, การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัด นักขายมืออาชีพ
บริษัท โมโตโลล่า (ประเทศไทย) จำกัด เทคนิคการขายหน้าร้าน
บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด บริหารงานขายให้ถึงเป้าหมาย
บริษัท เฮฟาเร (ประเทศไทย) จำกัด ทักษะของนักขายมืออาชีพ
บริษัท มรกต จำกัด การตลาดสำหรับนักขาย, เทคนิคการนำเสนอขายให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด นักทักษะของนักขาย, การสื่อสารและการโน้มน้าวใจลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท พฤกษา เรียเอสเตท จำกัด การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท ฮอนด้า บางเขน จำกัด การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
ธนาคาร กสิกรไทย หลักการตลาด
บริษัท หลุยส์ ตี. เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริหารยอดขายอย่างไรให้ถึงเป้าหมาย, สร้างให้เป็นยอดนักขาย
nForce Security System Ap Co., Ltd. CRM
Behn Mayer Co., Ltd. เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้า, การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) พัฒนาให้เป็นยอดนักขาย
บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
บริษัท เอส ดี เอส เคอร์ จำกัด การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท ฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด CRM
บริษัท เชฟโรเลต (ประเทศไทย) จำกัด ทักษะการขายสำหรับ Service Advisor
บริษัท สีกัปตัน จำกัด โครงการพัฒนาทักษะของนักขาย
บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) บริหารงานขายให้ถึงเป้าหมาย
บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) Key Account Management
EagleBurgmann (Thailand) Co., Ltd. นักขายมืออาชีพ, การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท อาร์ เอส ชัตเตอร์ จำกัด เทคนิคการนำเสนอขายให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เทคนิคการนำเสนอขายให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เทคนิคการบริการลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด การบริการที่สร้างยอดขายและความประทับใจลูกค้า
Sumitomo Corporation Thailand Ltd. การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
Club 21 Co., Ltd. ทักษะของนักขายมืออาชีพ
Bluescope (Thailand) Co., Ltd. หลักการขาย
Thai Osuka Pharmaceutical Co., Ltd. ทักษะการขาย
บริษัท สยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด การวิเคราะห์ความต้องการและนำเสนอให้ประสบความสำเร็จ
GFA Thailand Co., Ltd. CRM
บริษัท สยามซีแพคบล็อค จำกัด การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) การตลาดยุคใหม่
บริษัท บุญรอดเบเวอรี่ จำกัด IMC, เทคนิคการขายให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด โครงการอบรมต่อเนื่องแก่นักธุรกิจ
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด โครงการพัฒนานักขายทางโทรศัพท์(หลักสูตรต่อเนื่อง)
บริษัท อุดมพานิช จำกัด IMC,เทคนิคการขายให้ประสบความสำเร็จ
Air Liquid Co., Ltd. การบริการที่สร้างความประทับใจลูกค้า
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) การบริหารตัวแทนจำหน่ายให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เทคนิคการนำเสนอที่สร้างยอดขายและความประทับใจลูกค้า
บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท ไบเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด การโน้นน้าวใจและการเจรจาต่อรอง
บริษัทเมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ศิลปะการขายสินค้าให้ได้ยอด..เมื่อเศรษฐกิจถดถอย
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) การบริการที่สร้างยอดขายและความประทับใจให้แก่ลูกค้า
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ก้าวสู่การเป็นวิทยากรมือด้านการขายมืออาชีพ
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดสำหรับนักขาย
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ก้าวสู่การเป็นวิทยากรมือด้านการขายมืออาชีพ
บริษัท ลัดดา จำกัด โครงการพัฒนาทักษะด้านการตลาดของนักขาย
บริษัท คิงส์พาวเวอร์ จำกัด เจรจาต่อรองให้การซื้อ-ขายให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท เจ็บเซ่น แอนด์ เจ็สเซ่น มาร์เก็ตติ้ง (ที) จำกัด ศิลปะการขายสินค้าให้ได้ยอด..เมื่อเศรษฐกิจถดถอย
NYK Line (Thailand) Co., Ltd. การตลาดแบบกองโจร
S.S.L. Healthcare (Thailand) Co., Ltd. เทคนิคการขายสินค้าหน้าร้าน…ให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เจรจาต่อรองให้การซื้อ-ขายให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท ซูซูกิ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด โครงการพัฒนาทักษะของพนักงานขาย
บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด เทคนิคการขายภายโต้สภาวะเศรษฐกิจถดถอย
บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด 9 เทคนิคที่สร้างความสำเร็จในงานขาย
Cathay Pacific (Thailand) Co., Ltd. เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์ให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จำกัด เทคนิคการขายสินค้าเชิงผู้ให้คำปรึกษา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด CRM
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรบรรยายด้านการขายให้แก่นักศึกษา BMA
Great Eastern Drug Co., Ltd. Key Account Management
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักการตลาด
บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด พัฒนาทักษะด้านการขาย
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) การเจรจาต่อรองในการซื้อ-ขายให้ประสบความสำเร็จ
Seco Tools (Thailand) Co., Ltd. พัฒนาทักษะมืออาชีพด้านการขายและเจรจาต่อรอง
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd. เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ
L’oreal (Thailand) Co., Ltd. บริหารยอดขายอย่างไรให้ถึงเป้าหมาย
หอการค้าไทย เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท พีเพิล ซินเนอจี จำกัด การขายเชิงที่ปรึกษา
บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด ทักษะของนักขายมืออาชีพ
บริษัท ดีโฟ คอนซัลแท็นท์ จำกัด หลักสูตรด้านการขายและการตลาด
บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด การบริหารลูกค้ารายสำคัญให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เทคนิคการนำเสนอขายและบริหารยอดขายให้ถึงเป้าหมาย
  สมาคมการค้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริหารยอดขายอย่างไร…ให้ถึงเป้าหมาย
บริษัท ลัดดา จำกัด สร้างโอกาสในการขายด้วยการวิเคราะห์ตลาด ลูกค้าและคู่แข่งขัน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) การเพิ่มยอดขายหน้าร้าน…เมื่อกำลังซื้อลดลง
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) การเจรจาต่อรองในการซื้อ-ขายให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) อบรมสัมมนาด้านการขาย
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) Speedy Revolution:คิด ทำ ปรับเปลี่ยนรวดเร็วเพื่อลูกค้า
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด การบริหารลูกค้ารายสำคัญให้ประสบความสำเร็จ
บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด เทคนิคการขายสินค้าเชิงผู้ให้คำปรึกษา
  บริษัท ฟังก์ชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อบรมสัมมนาด้านการขาย
บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด เทคนิคการขายสินค้าเชิงผู้ให้คำปรึกษา
บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด กลยุทธ์การเจรจาต่อรองและเทคนิคการขายเพื่อสะกิดใจให้อยากซื้อ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!! ขณะนี้ ทางสถาบัน ยินดีให้คำปรึกษา

รวมถึงวางแผนการจัดฝึกอบรมสัมมนา

ในหลักสูตรด้านการขาย การตลาด การโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

บริษัทและองค์กร ที่มอบความไว้วางใจ ในการจัดอบรมสัมมนา

 • บริษัท ทรู คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
 • บริษัท มิซูมิชิ กันยง วัฒนา จำกัด
 • บรษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
 • บริษัท เวอร์จินเรดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ฮอนด้า ลิสสิ่ง จำกัด
 • บริษัท ฮัชชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS
 • บริษัท โทเทิ่ล แอ็ดเซ็ส คอมมุนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) : DTAC
 • บริษัท โมโตโลล่า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด
 • บริษัท เอเชียประกันภัย จำกัด
 • บริษัท เชฟโรเลต (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อาร์ เอส ชัตเตอร์ จำกัด
 • บริษัท อุดมพานิช จำกัด
 • โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น ที่ปรึกษาโครงการ Mini BMA รุ่น 66, โครงการ R-Chewa Service Provider, โครงการพัฒนาแผนธุรกิจของนักศึกษาอาชีวะ
 • วิทยากรบรรยายให้แก่สถาบันฝึกอบรมต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่
 • บริษัท ไฮไปรเทรนนิ่ง จำกัด
 • บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • บริษัท เทรนนิ่ง เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
 • สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

 

 • บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด
 • บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โคเน่ไทยลิฟท์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
 • บริษัท บางกอกกลาส จำกัด
 • บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด
 • บริษัท เลนโซ่วิล จำกัด
 • บริษัท ทาทาสตีล จำกัด
 • บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด
 • บริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัด
 • บริษัท เอ็ม วี พี โฟ สตาร์ จำกัด
 • Z Kuroda Electric Co., Ltd.
 • บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด
 • บริษัท เฮฟาเร (ประเทศไทย) จำกัด
 • GFA Thailand Co., Ltd.
 • กรมชลประทาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • บริษัท เพโทรกรีน จำกัด
 • บริษัท มรกต จำกัด
 • บริษัท อินฟินิต โนว์เล็ดจ เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
 • Business Management Co., Ltd.
 • สถาบันพัฒนาบุคลาก
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
 • บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ท็อป เทรนนิ่ง ดีเวลล็อปเม็นท์ จำกัด
 • หอการค้าแห่งประเทศไทย
 • บริษัท ฮอนด้า บางเขน จำกัด
 • Air Liquid Co., Ltd.
 • ธนาคาร กสิกรไทย
 • บริษัท หลุยส์ ตี. เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • nForce Security System Ap Co., Ltd.
 • Behn Mayer Co., Ltd.
 • พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท สยามซีแพคบล็อค จำกัด
 • : CPAC
 • บริษัท เอส ดี เอส เคอร์ จำกัด
 • SDS KERR CO., Ltd.
 • บริษัท ฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สีกัปตัน จำกัด
 • บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • EagleBurgmann (Thailand) Co., Ltd.
 • บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) : TPI Polene
 • บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
 • บริษัท โคเน่ไทยลิฟท์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทไทยยิบซั่ม จำกัด
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!! ขณะนี้ ทางสถาบัน ยินดีให้คำปรึกษา

รวมถึงวางแผนการจัดฝึกอบรมสัมมนา

ในหลักสูตรด้านการขาย การตลาด การโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Shares