เทคนิคการขายและการตลาดในต่างแดน | ลดราคาอย่างไรให้ดึงดูดใจลูกค้า

เทคนิคการขายและการตลาดในต่างแดน | ลดราคาอย่างไรให้ดึงดูดใจลูกค้า

เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือในการลดราคาสินค้า ห้างนั้นลดราคาไม่จริงหรอก!!ลดราคาอย่างนี้…อย่าลดดีกว่า!!ราคานี้…ลดแล้วหรือยัง!!ห้างนั้นขึ้นราคาไปก่อน…แล้วจึงลดราคา!!ป้ายบอกลด 50% ทำไมราคาสินค้าจึงลดเพียงแค่ 30%!!...