ถามมา – ตอบไป | พูดไม่เก่ง เป็นนักขายได้หรือไม่

ถามมา – ตอบไป | พูดไม่เก่ง เป็นนักขายได้หรือไม่

ผม – ดิฉันพูดไม่เก่ง จะเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จได้หรือไม่ครับ? ผู้ที่ทำงานด้านงานขายจำนวนไม่น้อยคิดว่า การเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องเป็นคนที่พูดเก่ง จริงๆ แล้วผมอยากจะเรียนว่า (โดยเฉพาะนักขายท่านที่ผู้ไม่ค่อยเก่ง) ...