ถามมา – ตอบไป | เทคนิคการติดต่อฝ่ายจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จ

ถามมา – ตอบไป | เทคนิคการติดต่อฝ่ายจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จ

มีเทคนิคอะไรบ้างที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในนำเสนอสินค้าให้แก่ฝ่ายจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จ? หากท่านยังพอจำ “แนวคิด 2 ตัวตน” ซึ่งเป็นเทคนิคในการโน้มน้าวใจผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จได้ หลักการของแนวคิดนี้คือ ท่านจะต้องนำเสนอสิ่งที่คู่เจรจา/คู่สนทนา...