ถามมา – ตอบไป | เหตุใด เราจึงต้องรู้จุดอ่อนของสินค้าของเรา

ถามมา – ตอบไป | เหตุใด เราจึงต้องรู้จุดอ่อนของสินค้าของเรา

เหตุใดเราถึงต้องรู้จุดอ่อนของสินค้าของเราครับ? นอกจากจุดแข็งที่เราต้องทราบแล้ว จุดอ่อนของสินค้ายังเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญที่นักขายจะต้องรู้ เนื่องจาก นักขายจะต้องเตรียมตัวเพื่อตอบคำถามลูกค้า หากลูกค้าถามว่าสินค้าของเรานั้นมีข้อด้อยหรือจุดอ่อนอย่างไร...