ถามมา – ตอบไป | เทคนิคการติดต่อลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ

ถามมา – ตอบไป | เทคนิคการติดต่อลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ

มีแนวทางอย่างไรในการติดต่อกับลูกค้าที่มีฐานะหรือผู้ที่มีการศึกษา ให้ประสบความสำเร็จ? ก่อนที่ท่านจะทำการติดต่อกับลูกค้าในกลุ่มนี้ให้ประสบความสำเร็จ สิ่งที่ท่านต้องทราบก่อนคือว่า ลักษณะของกลุ่มคนนี้เป็นอย่างไรบ้าง คนกลุ่มนี้มักจะเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง...