Get In Touch

ติดต่อ Practical training

ติดต่อเรา

บริษัท แพรคติเคิลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด

โทรศัพท์ติดต่อ

อาจารย์ไพบูลย์ : 086 602 1433

ธุรการ : 02 803 0298

Email

practicaltraining.th@gmail.com

ที่อยู่

99/1  ซอย 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!! ขณะนี้ ทางสถาบัน ยินดีให้คำปรึกษา

รวมถึงวางแผนการจัดฝึกอบรมสัมมนา

ในหลักสูตรด้านการขาย การตลาด การโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Shares