พัฒนาทีมขายอย่างไรดี?

พัฒนาทีมขายอย่างไรดี?

หลายบริษัทเข้ามาปรึกษาว่าจะพัฒนาทีมขายอย่างไร? ตอบแบบสั้นๆ ได้ใจความคือ มี 3 ประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงในการวางแผนการพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ 1.รู้ว่า Gap อยู่ที่ตรงไหน? รู้ว่าเซลล์ขาดอะไร แล้วแก้ที่ตรงนั้น หากไม่รู้ก็แนะนำว่าลองปรึกษากับผู้รู้ ว่าอาการอย่างนี้...
อย่าเพลิดเพลินกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น!!  จนลืมพัฒนาเซลล์

อย่าเพลิดเพลินกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น!! จนลืมพัฒนาเซลล์

หลายบริษัทขายขึ้นเพราะ…แบรด์แข็ง…. หลายบริษัทขายขึ้นเพราะ…คู่แข่งไม่ค่อยมี หลายบริษัทขายขึ้นเพราะ…ขึ้นตามตลาด หลายบริษัทขายขึ้นเพราะ…การตลาดและโปรโมชั่นแรง อย่าให้ประเด็นต่างๆ ข้างต้นทำให้เราเข้าใจผิดว่า ...
โอกาสในการขาย….มีในทุกธุรกิจ (ต่อ…ตอน 1)

โอกาสในการขาย….มีในทุกธุรกิจ (ต่อ…ตอน 1)

ครั้งก่อนได้กล่าวว่าปัญหาของการอบรมสัมมนาให้กับเซลล์ของหลายๆ บริษัท (ทั้งใหญ่และเล็ก) ไม่สำฤทธิ์ผลได้เท่าที่ควร  เป็นเพราะสาเหตุใด?  ครั้งนี้เราจะมากล่าวต่อไป คำถามต่อมาคือแล้วทำไมการอบรมที่จัดไปนั้นไม่ค่อยสำฤิทธ์ผลอย่างที่ต้องการ?…...
โอกาสในการขาย….มีในทุกธุรกิจ

โอกาสในการขาย….มีในทุกธุรกิจ

หากจะทำการเปรียบเทียบว่า ตลอดระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการขายและการตลาดมากว่า 15 ปีเสมือนเป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อทำการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เรียนในสาขาอาชีพต่างๆ (แต่หลักๆ ก็จะอยู่ในสายงานขายและการตลาด) ...
สองขา…ที่สร้างยอดขาย (ต่อ) |Practical Training

สองขา…ที่สร้างยอดขาย (ต่อ) |Practical Training

ครั้งก่อนเราทราบแล้วว่ามีสองขาหลักในการสร้างยอดขายให้กับบริษัทเรา คือ ขาแรกคือ การใช้พนักงานขาย (เซลล์) ขาที่สองคือการใช้ การตลาด (Marketing) ในการสร้างยอดขาย…แล้วติดค้างอยู่ในประเด็นที่ว่าแล้วธุรกิจของเราควรจะใช้ขาไหนมากกว่ากัน? สำหรับธุรกิจที่เป็นประเภท...
สองขา…ที่สร้างยอดขาย |Practical Training

สองขา…ที่สร้างยอดขาย |Practical Training

หากจะมองง่ายๆ ในการสร้างยอดขายให้กับองค์กรนั้น มีอยู่สองขาหลักๆ ที่จะสร้างยอดขายให้กับองค์กร ขาแรกคือการใช้พนักงานขาย/เซลล์ (Salesperson) เพื่อสร้างยอดขาย ขาที่สองคือใช้การตลาด (Marketing) ในการสร้างยอดขาย ทั้งสองขานั้นต้องไปด้วยกันควบคู่กันไป...