เทคนิคการตั้งราคาให้ “ถูกกว่า”​ คู่แข่งขันเพื่อให้ได้กำไรและยอดขายสูงสุด |Practical Training

ในกรณีที่ต้องการขายสินค้า “ถูกว่าคู่แข่ง”หลักการของการตั้งราคาให้ถูกกว่านั้น ตรงกันข้ามกับการตั้งราคาแพง คือ เราต้อง “ตั้งราคาให้ถูกกว่าคู่แข่งขันอย่างมีนัยสำคัญ” ความหมายคือต้องตั้งราคาแล้วทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าของเรานั้นถูกกว่าคู่แข่ง...

เทคนิคการตั้งราคาให้ “สูงกว่า”​ คู่แข่งขันเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด |Practical Training

ในกรณีที่ต้องการขายสินค้าให้ “สูงกว่าคู่แข่ง” เราสามารถตั้งงราคาให้สูงกว่าคู่แข่งขันได้ แต่ ”อย่าตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งอย่างมีนัยสำคัญ” คำว่ามีนัยสำคัญคือ ราคาที่ทำให้ลูกค้านั้นรู้สึกว่าสินค้าของเรานั้นแพงกว่าคู่แข่ง จนทำให้ลูกค้าเปลี่ยนไปซื้อสินค้าของคู่แข่ง หรือ...

7 เทคนิคในการตั้งราคาอย่างไรเพื่อให้ขายได้และกำไรสูงสุดโดยการหลีกเลี่ยงกันตัดราคา |Practical Training

กลยุทธ์ทางด้านราคานั้นถือไว้ว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีหลักการในการตั้งเมื่อกล่าวถึงตามหลักการทางการตลาดที่สอนกันทั่วๆ ไปในมหาวิทยาลัย แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือในชีวิตการทำงานจริงๆ แล้วการกำหนดราคาไม่ค่อยจะได้ใช้ตามหลักการที่เรียน กันมาตามตำรา หากแต่ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ...

8 ข้อควรรู้ เมื่อพนักงานขายต้องออกพบลูกค้า|Practical Training

“การที่เซลล์ออกไปพบลูกค้าต้องทำอะไรบ้าง?” เป็นคำถามที่น่าสนใจมากที่ผู้บริหารของบริษัทหนึ่งตั้งคำถามขึ้นด้วยความสงสัย ว่าการที่นักขายแต่ละคนออกไปพบลูกค้านั้นควรทำอะไรบ้าง? หรือมีประเด็นอะไรบ้างที่เซลล์ควรทำระหว่างการออกตลาดในการพบลูกค้า...

ความอ่อนไหวของการตั้งราคาสินค้า | บทความโดย Practical Training

สำหรับวันนี้ขอกล่าวถึง ความอ่อนไหวของการตั้งราคาสินค้านะครับ อาจจะยาวหน่อยครับ แต่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการตั้งราคาครับ….. ก่อนอื่นจะขอกล่าวก่อนว่าประเด็นเรื่องการปรับเปลี่ยนราคาสินค้านั้น...