“ความเป็นมืออาชีพ” ของเซลล์นั้นเราประเมินจากอะไรบ้าง |Practical Training

หากจะกล่าวถึงความเป็นมืออาชีพในการขายนั้น มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ (Overdue) การบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ความตรงต่อเวลา การจัดการงานด้านเอกสาร ความซื่อสัตย์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น...

กล่าวถึงจุดอ่อนของคู่แข่งได้หรือไม่…..ในระหว่างที่นำเสนอขาย |Practical Training

คำตอบคือ ได้ครับ……..ในแง่ของการขายและการตลาดนั้นการกล่าววถึงจุดอ่อนของคู่แข่งในขณะที่เสนอขายสินค้าและบริการนั้นสามารถทำได้ แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือ เมื่อกล่าวถึงจุดอ่อนของคู่แข่งนั้น “ห้ามเอ่ยถึงยี่ห้อของคู่แข่ง” เพราะการเอ่ยชื่อหรือยี่ห้อของคู่แข่งขัน...

เซลล์เข้าๆ ออกๆ เยอะมากทำอย่างไร |Practical Training

คำถามนี้เป็นคำถามที่สั้นแต่ตอบยากมาก ที่ว่าตอบยากเนื่องจากสาเหตุของการที่พนักงานขายเข้าๆ ออกๆ นั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเกิดจากว่าเซลล์เองนั้นไม่ได้ชอบงานขายแต่ที่ทำเพื่อรองานที่ถูกใจกว่า หรือรอเพื่อไปศึกษาต่อ รวมถึงอาจจะเกิดจากปัญหาเรื่อง แรงจูงใจในการทำงาน เพื่อนร่วมงาน...

พนักงานขาย หรือ พนักงานหยิบของ? |Practical Training

จริงๆ แล้วเซลล์ที่สร้างยอดขายได้เยอะไม่จำเป็นเสมอไปที่เป็นเซลล์ที่เก่งเสมอไป เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงประเด็นนี้ท่านลองพิจารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้ สมมุตว่า ท่านเดินไปร้านขายยาร้านหนึ่ง แล้วท่านก็สั่งพนักงานขายในร้านว่า ขอไทลินอล 1 แผง สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่า...
ทำอย่างไร เมื่อลูกค้าติว่า “สินค้าราคาแพง!!” |Practical Training

ทำอย่างไร เมื่อลูกค้าติว่า “สินค้าราคาแพง!!” |Practical Training

วันนี้เราจะมากล่าวต่อถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราคาของสินค้านิดครับ..ที่เซลล์หลายๆ ท่าน มักจะกังวลว่าจะขายไม่ได้ เมื่อลูกค้าติว่า “ทำไมสินค้าราคาแพง!!” หมายเหตุ: ราคาแพง ในที่นี้หมายถึง สินค้าราคาสูง แต่ผู้เขียนขออนุญาตใช้คำว่า “แพง”...