Shares

หลายคนคงสงสัยกับประโยคข้างต้น หรือก็ไม่เชื่อว่าในห้างสรรพสินค้านั้นก็ต่อรองราคาสินค้าได้!! ที่หยิบยกมานี้คือส่วนของ “ห้างสรรพสินค้า” นะครับไม่ใช่มอลล์…และเป็นการต่อรองราคาสินค้าโดยที่ในห้างไม่มีการจัดรายการโปรโมชั่นหรือของแถมใดๆ ทั้งสิ้น..
(หลายท่านที่ผ่านหลักสูตรเรื่องจากเจรจาต่อรองมาแล้วก็คงได้ฟังตัวอย่างที่หยิบยกให้ฟัง)

คำถามคือต่ออย่างไร?
ก็ต่อราคาตามปกติเหมือนกับที่เราไปซื้อของที่ตลาดนัดครับ…

คำถามต่อมาคือ แล้วจะเป็นไปได้อย่างไร?
คำตอบคือ หากไม่คิดที่จะต่อราคา มันก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ขายจะลดราคาให้ ดังนั้นสิ่งแรกที่จะต้องทำ คือ “กล้า” ที่จะต่อราคาก่อน หากไม่กล้าที่จะต่อ ก็ไม่ต้องคิดว่าผู้ขายจะลดราคาให้ ดังนั้นสิ่งแรกที่จะต้องทำคือ “กล้า” ที่จะต่อราคา ส่วนจะได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องครับ… บนโลกใบนี้มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นไปได้เพียงแต่เราไม่รู้ ว่ามันเป็นไปได้ ดังนั้นอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจว่าเป็นไปไม่ได้…เพียงแค่กล้าที่เริ่มลงมือทำก่อนครับ…ได้ไม่ได้ค่อยว่ากัน อย่างน้อยก็ได้ลอง ไม่ต้องมานั่งบ่นกับตนเองว่า…เสียดายที่ไม่ได้ทำ…แล้วพบกับในครั้งต่อไปครับ

ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
www.practical-training.com

Shares
Shares