Shares

ครั้งก่อนค้างไว้ที่ว่า ในประเด็นของการปรับราคาว่า หากการปรับลดราคาของคู่แข่งนั้นส่งผลกระทบต่อยอด ขายของเราอย่างมีนัยสำคัญ เราจะมีวิธีการอย่างไรในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น?

คำถาม ⇒ สิ่งที่ตามมาคือว่า หากการปรับลดราคาของคู่แข่งนั้นส่งผลกระทบต่อยอดขายของเราอย่างมีนัยสำคัญ เราจะมีวิธีการอย่างไรในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น?

สิ่งที่แนะนำอันดับแรกคือ หลีกเลี่ยงการทำอย่างคู่แข่งด้วยการลดราคาตลอดเวลา เพราะจะทำให้เกิดผลเสียอย่างที่กล่าวข้างต้น แต่สิ่งที่เป็นทางเลือกให้ทำได้คือ การขายสินค้าเป็นคู่, ขายเป็นชุดหรือแม้แต่การเพิ่มขนาด (ปริมาณ) แทนก็สามารถทำได้ครับ หรือแม้แต่เป็นการเพิ่มการบริการเข้าไปแทนการลดราคา

คำถาม ⇒ ประเด็นที่ตามมาคือ หากในช่วงระยะที่เราไม่ทำการส่งเสริมการขายด้วยการลดราคาสินค้านั้น ทำให้ยอดตกลงเป็นอย่างมาก เกินกว่าจะรับได้นั้น จะดำเนินการอย่างไร?

หากเกิดประเด็นในลักษณะนี้ขึ้นมา คือ คู่แข่งขายสินค้าและบริการนั้น เหมือนกับเรา อยู่ในเซ็กเม้นต์เดียวกับเรา (Segment) มีกลุ่มเป้าหมายเหมือนกัน แต่ตั้งราคาถูกกว่าเราอย่างมีนัยสำคัญ และขายสินค้าดีกว่าเรามากๆ นั้นหมายความว่า สิ่งที่เราต้องกลับมาทบทวนคือ เรื่องของการตั้งราคา รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดตัวอื่นๆ ของบริษัทนั้นอาจจะมีปัญหา

ในครั้งต่อไปจะขอเริ่มไล่เรียง หรือทำการตรวจสอบส่องกล้องกลยุทธ์ทางการตลาด ที่ละประเด็น ทีละตัวเลยว่าเราจะต้องตรวจสอบที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราขายสินค้าได้ลดลงเมื่อเผชิญกับการแข่งขัน โดยจะเริ่มตั้งแต่กลยุทธ์ตัวผลิตภัณฑ์ (Product) กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (Promotion) แล้วค่อยตบท้ายด้วยของกลยุทธ์ราคา (Price) โดยกลยุทธ์ราคานี้จะกล่าววิธีการตั้งราคาเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด และยังสามารถรักษาฐานลูกค้าให้ซื้อสินค้าของเราต่อไปได้ด้วยครับ รวมถึงต้นทุนในการผลิตและประเด็นอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบครับ

ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
www.practical-training.com

Shares
Shares