Shares

คำถามนี้เป็นคำถามที่สั้นแต่ตอบยากมาก ที่ว่าตอบยากเนื่องจากสาเหตุของการที่พนักงานขายเข้าๆ ออกๆ นั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเกิดจากว่าเซลล์เองนั้นไม่ได้ชอบงานขายแต่ที่ทำเพื่อรองานที่ถูกใจกว่า หรือรอเพื่อไปศึกษาต่อ รวมถึงอาจจะเกิดจากปัญหาเรื่อง แรงจูงใจในการทำงาน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน บรรยากาศที่ทำงาน หรือผลตอบแทนเป็นต้น

หลายท่านที่เป็นผู้ผู้บังคับบัญชา มักคิดว่าสาเหตุที่เซลล์เข้าๆ ออกๆ เป็นเพราะว่าผลตอบแทนสู้คู่แข่งไม่ได้ จริงๆ แล้วผลตอบแทนนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น ในหลายๆ กรณีอาจจะไม่ใช่ประเด็นหรือปัจจัยสำคัญที่สุดเสมอที่ทำให้พนักงานขายนั้นไปจากเราเสมอ ดังนั้นต้องระมัดระวัง การใช้เงินเพื่อจูงใจให้พนักงานขายอยู่กับเรา เพราะการใช้เงินไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น (Commission) รวมถึงเงินพิเศษจากการแข่งขัน (Incentive) ล้วนแล้วแต่กระทบต่อต้นทุนในการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น และผลข้างเคียงจากการใช้เงินเป็นตัวดึงหรือรั้งไว้ ก็เท่ากับว่าเรากำลังฝึกให้พนักงานทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวโดยไม่ได้มองคุณค่าอื่นๆ ที่เราจะได้รับจากงานเลย เป็นต้นว่า ความภาคภูมิใจ การยอมรับ รวมถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อบริษัทในระยะยาว ดังนั้นการใช้เงินรางวัลพิเศษผ่านการแข่งขันต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและอย่าใช้ถี่จนเกินไปครับ รวมถึงควรเปลี่ยนไปใช้ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินบ้างก็สามารถทำได้ครับ

ดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาการเข้า-ออกของพนักงานนั้น ต้องกลับมานั่งทบทวนคือว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริง แล้วแก้ตรงนั้น หากวิเคราะห์สาเหตุไม่ถูกต้องแน่อนอนว่าปัญหาเรื่องการเข้า-ออกก็จะยังไม่หายไปครับ….

ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
www.practical-training.com

Shares
Shares