Shares

หลายบริษัทขายขึ้นเพราะ…แบรด์แข็ง….

หลายบริษัทขายขึ้นเพราะ…คู่แข่งไม่ค่อยมี

หลายบริษัทขายขึ้นเพราะ…ขึ้นตามตลาด

หลายบริษัทขายขึ้นเพราะ…การตลาดและโปรโมชั่นแรง

อย่าให้ประเด็นต่างๆ ข้างต้นทำให้เราเข้าใจผิดว่า  เซลล์ของบริษัทนั้นขายเป็น  ขายเก่ง  จนลืมทำการพัฒนาขีดความสามารถของเซลล์  เพราะเมื่อปัจจัยต่างๆ ข้างต้น  ไม่เอื้ออำนวยหรือมีปัญหาและเซลล์ก็ยังขายของไม่เป็นด้วย  ท้ายที่สุดแล้วบริษัทอาจจะไปต่อไม่ได้  เพราะเราเข้าใจไปเองว่าเซลล์เราขายของเป็น 

ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

www.practical-training.com

Line ID: piboonluanvorawat

Shares
Shares