Shares

“โอกาสที่เซลล์จะขายได้มากขึ้น สูงขึ้น เมื่อพูดนำเสนอขายมากและนานขึ้น” คุณคิดว่าประโยคนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ?

คิดว่าคงไม่จริงเสมอไป ถูกต้องหรือไม่ครับ!!…

หากบางท่านยังสงสัยอยู่ ลองกลับมามองย้อนดูประสบการณ์ของตนเองว่า ลูกค้าที่เราสนิทด้วยนั้นเราพูดนำเสนอมากหรือน้อย สำหรับลูกค้าที่เราสนิท เราใช้เวลาในการพูดนำเสนอขายไม่มากเลย…….แต่เราพูดเรื่องสัพเพเหระไปต่างๆ นาๆ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการคุยกับลูกค้า พอลูกค้ารู้สึกดีกับเรา…เราก็ให้ลูกค้าสั่งเลย….หรือไม่เราก็สั่งให้ลูกค้า…ปิดการขายเลยถูกต้องหรือไม่…นี่เรียกว่าการขายแบบไม่ต้องขายครับ…ดังนั้นขั้นตอนในการขาย ที่ถูกต้องลำดับแรกคือ 1. เราต้องเปิดใจลูกค้าให้ได้ก่อนการนำเสนอขาย เพราะเมื่อเราเปิดใจลูกค้าได้ กระบวนการขายก็จะง่ายขึ้น ในหลายๆ ครั้ง…เมื่อเปิดใจสำเร็จเราก็ได้ยอดเลย (แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เมื่อเราเปิดใจสำเร็จเราได้ยอดทุกครั้งนะครับ..เพียงแต่จะบอกว่ากระบวนการขายในขั้นตอนต่อไปก็จะง่ายขึ้นครับ) ในทางตรงข้าม หากเปิดใจลูกค้าไม่ได้ การขายจะยากมากครับ…เพราะลูกค้าจะหาเรื่องต่างๆ นาๆ มาเป็นข้ออ้าง จริงบ้างเท็จบ้างเพื่อไม่ซื้อของเรา…

ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
www.practical-training.com

Shares
Shares