Shares

หากจะมองง่ายๆ ในการสร้างยอดขายให้กับองค์กรนั้น มีอยู่สองขาหลักๆ ที่จะสร้างยอดขายให้กับองค์กร ขาแรกคือการใช้พนักงานขาย/เซลล์ (Salesperson) เพื่อสร้างยอดขาย ขาที่สองคือใช้การตลาด (Marketing) ในการสร้างยอดขาย ทั้งสองขานั้นต้องไปด้วยกันควบคู่กันไป เพียงแต่ว่าจะให้น้ำหนักกับขาไหนมากกว่ากันเท่านั้นเอง

ขาแรก การใช้พนักงานขาย (Salesperson) ในที่นี้หมายถึง การใช้พนักงานขายเป็นหลักในการสร้างยอดขาย โดยมีการให้ผลตอบแทนการขาย (Commission) รางวัลแข่งขันการขาย (Incentive) และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อกระตุ้นให้ยอดขายสูงขึ้น

ขาที่สอง คือ การตลาด (Marketing) ในที่นี้หมายถึงการใช้เครื่องมือทางการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายช่องทางการขาย การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น online offline รวมถึง social media ต่างๆ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างแบรด์ให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นครับ

คำถามคือ แล้วธุรกิจของเราควรจะให้น้ำหนักกับขาไหนมากกว่ากัน? ….สำหรับคำตอบนั้นขอตอบในครั้งต่อไปนะครับ

ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
www.practical-training.com

Shares
Shares