Shares

หลายบริษัทเข้ามาปรึกษาว่าจะพัฒนาทีมขายอย่างไร? ตอบแบบสั้นๆ ได้ใจความคือ มี

3 ประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงในการวางแผนการพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ

1.รู้ว่า Gap อยู่ที่ตรงไหน? รู้ว่าเซลล์ขาดอะไร แล้วแก้ที่ตรงนั้น หากไม่รู้ก็แนะนำว่าลองปรึกษากับผู้รู้ ว่าอาการอย่างนี้ ปัญหาแบบนี้ต้องให้ใครแก้ และต้องแก้อย่างไรครับ

2.เลือกวิทยากรให้เหมาะสม อาจารย์แต่ละท่านมีความรู้แต่สิ่งที่ต่างกันคือทักษะในการถ่ายทอดไม่เหมือน…ดังนั้นต้องเลือกให้เหมาะกับบริษัทของเรา

3.ค่อยๆ เติมอย่างต่อเนื่อง องค์ความรู้แต่ละวิชามีความลึกซึ้งมากน้อย การเรียนรู้ต้องค่อยๆ เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักสำคัญคือ เรียนไปใช้ไป เรียนไปฝึกฝนไป จะเก่งขึ้นเรื่อยๆ ครับ

ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

www.practical-training.com

Line ID: piboonluanvorawat

Shares
Shares