Shares

หากจะกล่าวถึงปัญหาของพนักงานขายในหลายๆ องค์กร ไม่ว่าจะอยู่ในภาคธุรกิจ การเงิน การธนาคาร ค้าปลีก อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ จากประสบการณ์ที่เป็นผู้ถ่ายทอดทางด้านการขายมาพอสมควร หากจะให้สรุปถึงปัญหาหลักๆ ของนักขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็มีไม่กี่ประเด็น คือ

1. พูดหรือนำเสนอไม่เป็น
2. ใช้ภาษาไม่โดน
3. เข้าไม่ถึงความต้องการของลูกค้า
4. ตอบข้อซักถามของลูกค้าไม่ได้…โดยเฉพาะเรื่องจุดอ่อนหรือข้อจำกัดของสินค้า

ในครั้งต่อไปจะค่อยอธิบายรายละเอียดของแต่ละประเด็นนะครับ….. ติดตามตอนต่อไปครับ

ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
www.practical-training.com

Shares
Shares