Shares

เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้? เพราะการลดราคากำลังจะไปทำให้พฤติกรรมในการซื้อสินค้าของลูกค้าเปลี่ยนไป…..คือลูกค้าจะรอเฉพาะช่วงที่ลดราคาเท่านั้นถึงจะซื้อ หากไม่ลดก็ไม่ซื้อ ทั้งนักขายและนักการตลาด ควรจะตระหนักถึงเรื่องนี้ ในครั้งหลังๆ หากลดเท่าเดิม ก็จะดึงให้ลูกค้ามาซื้อได้น้อยลง เพราะพฤติกรรมของลูกค้าคิดว่าเดี๋ยวก็จะมีการลดราคาอีก ดังนั้นจึงไม่ต้องรีบซื้อ… นอกเสียจากการลดในครั้งใหม่นี้จะลดมากขึ้น หนักขึ้น ….ผลที่ตามมาคือ กำไรลดลง เข้าเนื้อมากขึ้น นั่นคือ เหตุว่าทำไม…การลดราคา ถึงยิ่งใช้ยิ่งเสื่อม ยิ่งใช้ยิ่งยาก

คำถามคือแล้วจะทำอย่างไร? เพื่อเพิ่มยอดขาย…ก็คงต้องใช้เครื่องมือการตลาดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากราคา ฝึกฝนบ่อยๆ ก็จะเก่งเองครับ

ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
www.practical-training.com

Shares
Shares