Shares

ผม – ดิฉันพูดไม่เก่ง จะเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จได้หรือไม่ครับ?

ผู้ที่ทำงานด้านงานขายจำนวนไม่น้อยคิดว่า การเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องเป็นคนที่พูดเก่ง

จริงๆ แล้วผมอยากจะเรียนว่า (โดยเฉพาะนักขายท่านที่ผู้ไม่ค่อยเก่ง) 

นักขายที่ประสบความสำเร็จทุกคนไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่พูดเก่ง และคนที่พูดเก่งทุกคนก็ไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสำเร็จทางด้านการขาย

แต่นักขายที่ประสบความสำเร็จนักจำเป็นที่จะต้องมีทักษะทางด้านการพูดคือ รู้จักพูด รู้ว่าอะไรควรพูด อะไรไม่ควรพูด รู้ว่าพูดอย่างไรแล้วทำให้ลูกค้าเชื่อ และพูดอย่างไรแล้วทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ

นอกจากทักษะทางด้านการพูดแล้ว นักขายจะต้องมีทักษะทางด้านการฟังที่ดีคือ ฟังเพื่อเก็บข้อมูล ฟังเพื่อเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ฟังเพื่อนำเสนอสินค้าให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

และอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญมากคือ ต้องมีทักษะในการถาม ถามอย่างไรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตนเองต้องการ ถามอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าตอบแล้วรู้สึกภาคภูมิใจ

ดังนั้นหากท่านเป็นหนึ่งในนักขายที่พูดไม่เก่งแล้ว ก็ไม่ต้องวิตกกังวลหรือน้อยใจว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จได้

แต่สิ่งที่ท่านควรจะมีคือ ทักษะด้านการพูด การฟังและทักษะการคำถาม หากท่านยังจำไม่ได้ขอให้ท่านกลับไปทบทวนทักษะต่างๆ ที่ได้อ่านมาแล้วอีกครั้งครับ

Shares
Shares