คำถามที่พบบ่อย

Q&A

คำถามที่พบบ่อย

ขอดูวิธีการแนวทางการสอนของอาจารย์ได้หรือไม่ครับ?

ท่านผู้สนใจที่จะทำการฝึกอบรมสัมมนาให้แก่พนักงานภายในองค์กรของตนเองนั้น สามารถที่จะติดต่อกับทางสถาบันได้โดยตรง เพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาในการเข้าสังเกตการบรรยายในหลักสูตรที่ตนเองต้องการ หรือโทรสอบถามจากอาจารย์ได้โดยตรงที่หมายเลข 086-602-1433

จำนวนของผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมในแต่ละหลักสูตรคือกี่ท่านครับ?

จำนวนของผู้เข้าอบรมสัมมนาที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร เนื่องจากในแต่ละหลักสูตรนั้นจะมีเนื้อหาและกิจกรรม (Workshop) ที่แตกต่างกัน (แนะนำให้สอบถามเป็นหลักสูตรๆ ไป) หากถามว่าโดยทั่วๆ ไปแล้วการอบรมสัมมนาที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะหลักสูตรทางด้านการขายและการตลาดนั้น จำนวนผู้เข้าอบรมสัมมนานั้นไม่ควรเกิน 30 ท่านครับ

ต้องการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานขายไม่ทราบว่าใช้เวลากี่วัน?

ระยะเวลาในการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมทักษะทางด้านการขายของแต่ละบริษัทจะแตกต่างกัน เนื่องจากทางสถาบันจะทำการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะที่แต่ละบริษัทต้องการเรียนรู้ และเหมาะสมข้อจำกัดที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของระยะเวลาและงบประมาณ

ไม่ทราบว่าอาจารย์เขียนหนังสือหรือไม่ครับ?

กำลังเขียนอยู่ครับ เป็นหนังสือเกี่ยวกับ “การพัฒนาทักษะของนักขายมืออาชีพ” คาดว่าจะวางจำหน่ายในต้นปี 2551 ครับ

มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบการจัดทำหลักสูตรหรือไม่?

ทางสถาบันไม่คิดค่าใช้จ่ายในการออกแบบการจัดทำหลักสูตร

จำนวนพนักงานน้อยสามารถจัดอบรมสัมมนาได้หรือไม่?

หากจำนวนผู้เข้าอบรมสัมมนานั้นน้อยมากๆ เช่น 3 – 4 ท่าน ทางสถาบันแนะนำให้ส่งพนักงานเหล่านั้นเข้าอบรมในหลักสูตรภายนอกบริษัท (Public Training) มากกว่าที่จะจัดฝึกอบรมภายในบริษัท (In-house Training) โดยท่านสามารถเลือกเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรที่ท่านต้องการ

พนักงานที่อยู่ต่างแผนกกันสามารถที่จะเรียนรู้เข้าอบรมร่วมกันได้หรือไม่?

หากพนักงานที่จะเข้าอบรมสัมมนานั้นทำงานอยู่คนละแผนก แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เรียนรู้ทักษะนั้นๆ สามารถที่จะเข้าอบรมสัมมนาร่วมกันได้ เนื่องจากหลักสูตรที่ทางสถาบันจัดขึ้นนั้น จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสัมมนานั้นสามารถที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ร่วมกันได้

อบรมสัมมนาแล้วได้อะไร?

หากถามองค์กรชั้นนำหลายๆ องค์กรว่าอะไรคือทรัพย์สินที่คุณค่ามากที่สุด องค์กรเหล่านั้นจะบอกว่า ทรัพย์สินที่มีคุณค่ามากที่สุดคือ บุคลากร เนื่องจากองค์กรจะเจริญก้าวหน้าไปได้มากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากร ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่องค์กรชั้นนำเหล่านนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือ การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมสัมมนา เงินที่สูญเสียไปกับการพัฒนาบุคลากรนั้นคือ การลงทุน ซึ่งท้ายที่สุดบุคลากรก็จะนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนั้นใช้เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

หากไม่ประทับใจในการบรรยายของอาจารย์ผู้สอนแล้วจะทำอย่างไร?

ทางสถาบันยินดีที่จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม หากการประเมินการหลังการจัดฝึกอบรมนั้นไม่เป็นที่พอใจ (น้อยกว่า 70 %)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!! ขณะนี้ ทางสถาบัน ยินดีให้คำปรึกษา

รวมถึงวางแผนการจัดฝึกอบรมสัมมนา

ในหลักสูตรด้านการขาย การตลาด การโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Shares