Shares

การประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างชาญฉลาด

1 US$ for UNICEF (1 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อองค์กรยูนิเซฟ)

การประชาสัมพันธ์อย่างชาญฉลาด เป็นเทคนิคการประชาสัมพันธ์ของโรงแรมหนึ่งที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปพักที่ประเทศฮ่องกง โดยทางโรงแรมทำการประชาสัมพันธ์ด้วยการขอเงินบริจากจากแขกผู้มาพักเพื่อมอบให้แก่องค์กรUNICEF ความน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่การบริจาคเงินให้แก่องค์กร UNICEF ครับ แต่ความน่าสนใจอยู่ที่วิธีการให้มาซึ่งเงินบริจาคต่างหาก เราลองมาดูกันนะครับว่าทางโรงแรมทำอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเพื่อบริจาคให้แก่องค์กร UNICEF

วิธีการที่โรงแรมดำเนินการคือ ทางโรงแรมวางเอกสารแผ่นหนึ่งขนาดเท่าแผ่นโปสการ์ดไว้บนโต๊ะข้างเตียงของแขกผู้มาพัก โดยเนื้อหาใจความสำคัญของเอกสารดังกล่าวมีว่า ทางโรงแรมจะเก็บเงินจากแขกผู้มาพักโดยอัตโนมัติเป็นจำนวนจำนวน 1 US$ (35 บาท โดยประมาณ) ให้แก่องค์กร UNICEF เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ หากแขกท่านใดไม่ประสงค์ที่บริจาก ขอให้แขกผู้มีเกียรติแจ้งแก่แคชเชียร์ของโรงแรมในขณะที่ทำการชำระเงิน

ต้องขอบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเยี่ยมของโรงแรม เนื่องจากสามารถสร้างภาพลักษณ์ได้โดยไม่ต้องใช้เงินของโรงแรมเอง นอกจากนั้นโอกาสที่โรงแรมจะได้รับเงินบริจาคจากแขกนั้นสูงมาก เพราะเงินบริจากที่เก็บจากแขกผู้มาพักนั้นเป็นจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับค่าห้องพักที่แขกจะต้องชำระ (ราคาค่าห้องพักต่อคือหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 120 – 150 US$) เห็นหรือยังครับว่าเหตุใดโครงการนี้จึงเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ชาญฉลาดมากครับ

ด้วยความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม (Caring for the Environment)

เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่โรงแรมดำเนินการคือ การรณรงค์ให้แขกผู้มาพักช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการ ไม่ซักผ้าปูเตียงและไม่ซักผ้าเช็ดตัวทุกคืน โดยสิ่งที่ทางโรงแรมดำเนินการคือ ทางโรงแรมจะวางกระดาษแข็งที่เป็นรูปใบไม้สีเขียว (ขนาดครึ่งหนึ่งของกระดาษ A4) ไว้บนเตียง โดยในกระดาษรูปใบไม้นั้นมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า

Caring for the Environment : Bed linen will not be changed if you place this card on your bed. In addition, we will only replace this towels you leave on the floor and inside the bathtub.Thank You

ด้วยความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม : ผ้าปูเตียงซึ่งทำมาจากผ้าลินนินจะไม่ถูกเปลี่ยน ถ้าคุณวางการ์ดรูปใบไม้นี้ไว้บนเตียง และเราจะทำการเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวเมื่อคุณวางผ้าเช็ดตัวบนพื้น และอ่างอาบน้ำขอบคุณ

วิธีการประชาสัมพันธ์ของโรงแรมนั้นยอดเยี่ยมมากๆ เนื่องจากสามารถที่จะประชาสัมพันธ์ให้แก่แขกผู้มาพักทราบว่าโรงแรมมีความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมแล้ว ทางโรงแรมยังสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินได้อีกด้วยเป็นต้นว่า ค่าผงซักฟอก ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้ารวมถึงค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน การลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการเพิ่มผลกำไรของธุรของโรงแรม ต้องบอกว่าวิธีการประชาสัมพันธ์นี้ทางโรงแรมได้ทั้งเงิน ได้ทั้งหน้าตาครับ เห็นหรือยังว่าครับว่าทำไม่การประชาสัมพันธ์นี้จึงเป็นวิธีการที่ดีเยี่ยม

Shares
Shares